Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
24
Tuần này:
82
Tháng này:
437
Tất cả:
105165

Thủ tục hành chính

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định) .
c. Trình tự:
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 - Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu hẹn trả kết quả.
 - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định thì viết Phiếu hướng dẫn để  tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính - Kế hoạch.
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghi lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Đại diện tổ chức trình Phiếu hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Thông báo về đăng ký kinh doanh (01 bản chính, có mẫu).
2. Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (01 bản chính).
3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên Ban Quản trị hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế (1 bản).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết
Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về đăng ký kinh doanh.
8. Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 10.000 đ/lần.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI;
 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
 - Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 - Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh;
 - Quyết định số 2429 /2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;
   - Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.