Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
130547
 DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ THỌ THẾ. TRIỆU SƠN. THANH HÓA 2023

 

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Đức Thanh

BÍ THƯ Đ U

0983007515

2

Nguyễn Văn Qúy

PBT

0396254710

3

Lê Mạnh Hùng

CT UBND

0868160286

4

Đoàn Văn Thậu

PCT UBND

0399397542

5

Lê Văn Biểu

CT MTTQ

0964595683

6

Đăng Thị Lương

PCT HĐND

0989863111

7

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng CA

0916210234

8

Dương Bá Thảo

CHT Ban CHQS Xã

0989098400

9

Đặng Văn Cường

CCVH-XH

0916421982

10

Dương Thị Thủy

CCCS-XH

0986508078

11

Hoàng Thị Nhàn

Văn phòng- Thống kê

0968096978

12

Lê Văn Vỹ

CCTP-Hộ Tịch

0369244292

13

Dương Văn Tuấn

CCTP-Hộ Tịch

0978281042

14

Dương Thanh Thái

CCĐC-XD

0978518182

15

Nguyễn Thị Hường

CCTC-KT

0946859989

16

Hoàng Văn Khang

Bí Thư ĐTN

0989337430

17

Lê Văn Thành

CT Hội ND

0383917178

18

Đào Thị Thuật

CT Hội LHPN

0339805386

19

Đặng Văn Lâm

CT Hội CCB

0387908851

20

Dương Văn Sơn

PCT Hội CCB

0912546665

21

Dương Thế Khanh

Xã Đội Phó

0966482686

22

Lê Huy Thạo

CT Hội NCT

0379318768

23

Đoàn Thị Hồng

Văn Thư

0976774973

24

Lê Thị Ngoan

PBT ĐTN

0963263328

25

Nguyễn Văn Tú

GĐHTX

0369238895

26

Lê Thị Ngọc

PCT Hội LHPN

0983820177

27

Hoàng Văn Khoa

PCT Hội ND

0385140659

28

Lê Thị Triệu

KT Thuế

01658474954