Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
130547
 DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ THỌ THẾ. TRIỆU SƠN. THANH HÓA 2017

 

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

2

Lê Đức Hòe

BÍ THƯ Đ U

0934544856

3

Dương Bá Cao

PBT

0886235890

4

Dương bá  Trai

CT UBND

0936850767

5

Đoàn Văn Thậu

PCT UBND

01296905201

6

Đăng Văn Oanh

CT MTTQ

01699397542

7

Dương Văn Tuấn

TRƯỞNG CA

0978281042

8

Dương Văn Khanh

PHÓ CA

0978901684

9

Nguyễn Văn Sơn

PHÓ CA

01698271890

10

Lê Đức Hùng

XÃ ĐỘI TRƯỞN

0976049170

11

Dương bá Thảo

PHÓ XÃ ĐỘI

0989098400

12

Đặng Văn Lâm

Văn phòng- Thống kê

01298907637

13

Hoàng Thị Nhàn

VP-TK

0886630193

14

Nguyễn Văn Dinh

TP

0886235284

15

Đặng Văn Cường

VH

0916421892

16

Hoàng Văn Tài

TRUYEN THANH

0886231492

17

Dương Thị Thủy

CS

0986508078

18

Đoàn Thị Hồng

CS

0976774943

19

Trần Đăng Khoa

Đ C

0912943345

34

Dương Thanh Thái

ĐC

0886230736

35

Dương Văn Tươi

CT HND

0886239273

36

Đặng Thị Lương

CT HPN

012854716667

37

Lê Bá Khoa

CT CCB

0949360305

38

Lê Anh Đào

PCT CCB

0886630841

39

Lê Thị Yên

PCT HND

01683885330

40

Hoàng Văn Khang - 01295835181

BT DTN

0914513985

41

Lê Thị Ngọc

PHÓ BTD

0983820177

42

Nguyễn Văn Tú

GD HTX

01295835879

43

Lê Thị Triệu

KT

01658474954

44

Lê Văn Biểu

VP

0964595683

45

Lê Công Hiền

KT

01297666456

46

Đào Thị Thuật

CBCC