Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
65
Tuần này:
254
Tháng này:
1475
Tất cả:
104633

Thủ tục hành chính

Cấp giấy chuyển hộ khẩu
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
    Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ theo quy định pháp luật về số lượng hồ sơ, thành phần giấy tờ có trong hồ sơ, sự đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ:
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận. Viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:
 - Theo quy định, giải quyết trả ngay kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ để nhận hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng.
 - Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính.
2. Nếu thiếu thủ tục hoặc kê khai không đúng thì hướng dẫn ngay để công dân bổ sung.
Bước 3Xử lý hồ sơ
1. Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật:
    Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.
2. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phải thông báo bằng văn bản cho công dân biết, nội dung thông báo nêu rõ lý do việc từ chối.
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
 - Công dân nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.
 - Nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu.
2. Sổ hộ khẩu gia đình hoặc Giấy chứng nhận khẩu tập thể: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại).
Thời hạn giải quyết
Tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân  
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK 02.
Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
a. Người dưới đây trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó):
1. Người đang bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;
2. Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế;
3. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.
b. Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện.
    Ghi chú: Công dân không thuộc một trong các trường hợp sau không phải cấp Giấy chuyển khẩu:
1. Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà trường và cơ sở giáo dục khác;
2. Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;
3. Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
4. Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.
Kết quả thực hiện
Giấy chuyển hộ khẩu
Căn cứ pháp lý
- Luật cư trú số 81/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá 11;
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;
- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.