Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
130547

Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Ngày 04/02/2015 09:21:47

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, huyện Triệu Sơn đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa được các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung thực hiện, như: đẩy mạnh phong trào  xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, cơ quan văn hóa; tập huấn nâng cao nghiệp vụ về văn hóa, thể dục - thể thao cho cán bộ, công chức xã, thị trấn; bảo tồn các giá trị văn hóa di tích lịch sử; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh doanh karaoke, internet trên địa bàn; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, hành vi văn hóa của con người thông qua thực hiện các hương ước, quy ước làng, xã...

Năm 2014, huyện Triệu Sơn đã khai trương 1 xã văn hóa (xã Thọ Cường), 15 làng, đơn vị văn hóa, đạt 150% kế hoạch huyện giao và 188% kế hoạch tỉnh giao; xét công nhận 17 làng, đơn vị đạt danh hiệu làng, đơn vị văn hóa; tôn tạo, tu bổ phủ Tía, xã Vân Sơn... Tại các đơn vị đã khai trương và được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: tăng cường quản lý, xây dựng và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa; nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình... góp phần giữ vững danh hiệu làng, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Đăng lúc: 04/02/2015 09:21:47 (GMT+7)

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, huyện Triệu Sơn đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa được các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung thực hiện, như: đẩy mạnh phong trào  xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, cơ quan văn hóa; tập huấn nâng cao nghiệp vụ về văn hóa, thể dục - thể thao cho cán bộ, công chức xã, thị trấn; bảo tồn các giá trị văn hóa di tích lịch sử; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh doanh karaoke, internet trên địa bàn; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, hành vi văn hóa của con người thông qua thực hiện các hương ước, quy ước làng, xã...

Năm 2014, huyện Triệu Sơn đã khai trương 1 xã văn hóa (xã Thọ Cường), 15 làng, đơn vị văn hóa, đạt 150% kế hoạch huyện giao và 188% kế hoạch tỉnh giao; xét công nhận 17 làng, đơn vị đạt danh hiệu làng, đơn vị văn hóa; tôn tạo, tu bổ phủ Tía, xã Vân Sơn... Tại các đơn vị đã khai trương và được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: tăng cường quản lý, xây dựng và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa; nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình... góp phần giữ vững danh hiệu làng, cơ quan, đơn vị văn hóa.