Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
24
Tuần này:
59
Tháng này:
414
Tất cả:
105142

Thủ tục hành chính

Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào trung tâm bảo trợ xã hội
 Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đã được công khai

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (Số 74, Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa).

b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc vào tuần thứ tư của tháng.

c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ:

- Cán bộ kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả  cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ  không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Phòng Bảo trợ xã hội kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ tại Phòng.

- Căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ, Phòng Bảo trợ xã hội dự thảo quyết định trình Giám đốc Sở ký.

Bước 4: Trả kết quả

a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).

b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc vào tuần thứ 4 trong tháng .

c. Trình tự: Tổ chức nộp phiếu hẹn ký sổ và nhận kết quả.

Cách thức thực hiện
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin vào trung tâm Bảo trợ xã hội (01 bản chính; có mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (01 bản chính);

- Bệnh án của đối tượng: (01 bản sao chứng thực);

- Biên bản xét đề nghị của UBND cấp xã (01 bản chính; có mẫu);

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có), (01 bản chính);

- Ảnh: 04 cái (4x6);

- Công văn đề nghị của UBND cấp huyện (01 bản chính; có mẫu);

Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai .

- Đơn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (Dùng cho đối tượng tâm thần)

- Biên bản xét đề nghị của UBND xã

- Công văn đề nghị của UBND huyện

Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý

- Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.