Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
24
Tuần này:
62
Tháng này:
417
Tất cả:
105145

Thủ tục hành chính

Quyết định tiếp nhận đối tượng tại cộng đồng vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho đối tượng người già cô đơn, người tàn tật và trẻ mồ côi)
 Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đã được công khai

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá)

b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc vào tuần thứ tư của tháng

c.Trình tự tiếp nhận hồ sơ:

 Công chức kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh lại hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Phòng Bảo trợ xã hội kiểm tra và thẩm định hồ sơ tại Phòng

- Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Bảo trợ xã hội dự thảo quyết định trình Giám đốc Sở ký.

Bước 4Trả kết quả

a. Thời gian: Giờ hành chính các ngày thứ 4 của tháng

b. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá ( 74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).

c. Trình tự: tổ chức nộp lại phiếu hẹn trả hồ sơ, ký sổ và nhận kết quả.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin vào trung tâm Bảo trợ xã hội của đối tượng hoặc gia đình đối tượng hoặc của người giám hộ (01 bản chính; có mẫu),

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của đối tượng (01 bản chính);

- Ảnh: 04 cái (4x6cm);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) (01 bản chính)

- Biên bản xét đề nghị của UBND cấp xã (01 bản chính; có mẫu);

- Công văn đề nghị của UBND cấp huyện (01 bản chính; có mẫu).

Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin vào trung tâm Bảo trợ xã hội (Dùng cho đối tượng người già cô đơn, người tàn tật và trẻ mồ côi)

- Biên bản xét đề nghị của UBND xã

- Công văn đề nghị của UBND huyện

Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Pháp lệnh về người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998;

- Căn cứ Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;

- Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

 - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.